رایانش هوشمند ترنج

شرکت رایانش هوشمند ترنج، ارائه دهنده راهکارهای فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک در زمینه های طراحی، پیاده سازی و توسعه پلتفرم های تخصصی، سامانه های نرم افزاری، طراحی وبسایت، هوشمند سازی سامانه، امنیت اطلاعات و  داده کاوی می باشد.

پروژه های راهوت

مدد

پلتفرم مدد

مدد یک پلتفرم، مختص مددرسانی هوشمندانه است. مدد، خود خیریه نیست، یک بستر است؛ بستری که حلقه وصل تمام مهره های زنجیره مددرسانی است.
مدد سازوکاری شکل گرفته و مبتنی بر شفافیت برای مدیریت، سازماندهی و هدفمندسازی مشارکت های مالی، مهارتی و تخصصی مردمی در رخدادهای اجتماعی است.
پلتفرم مدد راهکاریست، برای یکی شدن و قوی شدن؛ به دور از موازی کاری و تلاش بیهوده…

ورود به پلتفرم مدد